Telefonnummer: 66 13 41 42

Golfalbue

Epicondylitis medialis Humeri

Patientinformation

Beskrivelse:
Håndleddets og fingrenes bøjemuskler udspringer fra et lille knoglefremspring fra albuens inderside.Golfalbue er en overbelastningsskade af disse seners udspring, og ses ikke kun hos golfspillere, men frem for alt personer (kvinder hyppigere end mænd), der har et albuebelastede erhverv.

Symptomer og behandling:
Smerterne begynder på indersiden af albuen som gradvist brændende og svidende. Disse forværres når man vrider en klud eller fastholder et objekt. Ofte kan smerterne trække ned i underarmen, og kan derfor forveksles med nerveindklemning.I de fleste tilfælde går symptomerne over af sig selv, men kan vare adskillige måneder. Oftest forsøges såkaldt konservativ behandling med smertestillende, fysioterapi eller injektioner af binyrebarkhormon. Kun såfremt sådanne tiltag ikke afhjælper problemet kan operation komme på tale. 

Operationen:
Operationen foregår i lokalbedøvelse. Albuen bliver lokalbedøvet, hvilket kan gøre ondt kortvarigt. Efter et par minutter vil albuen være smertefri, men følesansen bevares. Der foretages en forlængelse eller løsning af senetilhæftningen, hvorved der sker en aflastning af vævet. Efterfølgende bliver der lagt en forbinding på såret. Denne skiftes efter 2 uger.

Smerter:
Der vil sædvanligvis ikke forekomme mange smerter, men er der behov for smertestillende anbefales pamol, pinex eller panodil (= parecetamol).