Telefonnummer: 66 13 41 42

Knæ

Knæ

Mange  knæsmerter, som kommer på tværs af din hverdag og dine idrætsaktiviteter, kan diagnosticeres og behandles ambulant uden sygehusindlæggelse hos den ortopædkirurgisk speciallæge.

En beskrivelse af de hyppigste overbelastningsudløste knæproblemer ses i det følgende: