Telefonnummer: 66 13 41 42

Slidgigt i tommelfingeren

Slidgigt i tommelfingeren

Slidgigt I tommelfingerens rodled
Slidgigt er hyppig I tommelfingerens rodled. Gigten forårsager smerter og bevægeindskrænkning. Smerter i leddet ved brug og i hvile er det tidligste symptom. Gigtmedicin, blokade med binyrebarkhormon og bandage er gode behandlinger i lidelsens tidlige forløb. Efterhånden som slitagen og deformiteten skrider frem kan operation komme på tale for at afhjælpe smerter og bedre funktionen. Gigtknuderne er sjældent smertende. Operation kan afhjælpe dette ved en bevægelsesbevarende operation, hvor en håndledsknogle erstattes med sene- og arvæv. De får en lidt nedsat styrke ved håndtryk men operationens resultat er smertereduktion. De skal påregne en sygemelding på 5-8 uger.