Telefonnummer: 66 13 41 42

Blokadeanlæggelse

med binyrebarkhormon og lokalbedøvelse

Patientinformation

Blokadeanlæggelse med binyrebarkhormon og lokalbedøvelse Patientinformation Langvarig overbelastning eller forkert belastning af muskler og sener kan føre til kronisk inflammation (betændelseslignende tilstand). Denne inflammation fører til smerte, hævelse samt indskrænket bevægelighed, og på længere sigt til svækkelse af vævet. En normal reaktion hos personer med en sådan lidelse er derfor at holde vævet i ro, hvilket ofte vil være tilstrækkelig behandling til lidelsen går i ro. Af og til kan det ske at lidelsen/inflammationen ikke går i ro af sig selv, hvilket vil forlænge tidsrummet med smerter. Derved svækkes vævet yderligere med risiko for bristning samt henfald af normale sene og muskelvæv.

Formål med behandlingen:

Det er muligt at behandle disse tilfælde med en blokade med binyrebarkhormon og lokalbedøvelse. Anlæggelsen af blokade sker for at dæmpe den inflammatoriske reaktion i og omkring væv. I de tilfælde hvor det er vigtigt for behandlingen, bliver blokaden anlagt som en præcisionsblokade vejledt af ultralyd eller røntgen. Blokaden består af 1-2ml binyrebarkhormon samt lokalbedøvelse. Lokalbedøvelsen virker ofte med det samme og smerterne forsvinder eller bliver mærkbart mindre.
Hvis smerterne forsvinder, er der stor sandsynlighed for, at blokaden også hjælper på længere sigt. Ofte er blokaden en hjælp i diagnostikken og planlægningen i det videre forløb. Det er derfor vigtigt, at man holder øje med hvor lang tid blokaden virker. Virkningen af lokalbedøvelsen svinder efter 6 timer. Derfor kan man opleve en lille forværring i smertesymptomerne, få oplever en større forværring i 1 døgns tid. Mod dette anbefales det at tage smertestillende håndkøbsmedicin såsom pamol, pinex eller panodil (= parecetamol) i den dosering og styrke, som der tages mod hovedpine. Det anbefales at der tages maximalt 1g parecetamol 3 gange dagligt.
Binyrebarkhormonets virkning indtræder ofte først efter 1-2 døgn og kan vare op til 12 uger. Binyrebarkhormonet påvirker også senerne og derfor kan man kun give 4 blokader i alt på samme sted på 1 år, ellers øges risikoen for at svække sener og væv uhensigtsmæssigt.

Genoptræning:

En blokade kan sjældent stå alene, og der skal derfor følges op på genoptræning samt effektiv udspænding. Genoptræningen kan påbegyndes samtidig med blokadeanlæggelsen. Uden genoptræning er der dels risiko for at symptomerne med smerter og indskrænket bevægelighed vil komme tilbage, dels risiko for at tilstanden i de beskadige væv forværres og evt. yderligere bristninger tilstøder. Sidste nævnte vil kunne medføre at sener overrives.

Bivirkninger:

Forværring af symptomer kan forekomme, hvilket indtræder efter nogle timer og varer over et døgn. Det skyldes binyrebarkhormonets lokalirriterende virkning.

Nogle patienter oplever opstemthed (eufori) og en kraftig rødmen af ansigtet, som om man har fået for meget sol. Det er ufarligt og svinder hurtigt. Enkelte kvinder kan berette om let uregelmæssighed i den første menstruation eller blokadeinjektionen. Ved injektioner af enhver art er der en lille risiko for at indføre bakterier i vævet. Ca. 1 ud af 20.000 patienter får en infektion efter blokadeanlæggelse. Denne risiko minimeres ved at injektionen foretages efter afspritning. En mindre mængde af blokaden kan lægge sig langs nålens forløb og lægge sig under huden. Dette vil medføre at fedtcellerne skrumper, hvilket kan give et blegt let forsænket område i huden. Dette har kun kosmetisk betydning, giver ingen gener og kan også forsvinde af sig selv. En lille mængde af det indsprøjtede binyrebarkhormon kan optages i kroppen, dette kan hos diabetikere medfører udsving i blodsukkerværdier i primært det første døgn efter blokadeanlæggelsen. Hos enkelte personer kan disse udsving vare ved i op til en uge. Allergiske reaktioner er meget sjældne, idet binyrebarkhormonet virker mod allergi og dermed dæmper en allergisk reaktion.

Kontakt klinikken:

Hvis smerterne ikke forsvinder men snarere tiltager, og hvis der opstår hævelse, rødme eller feber forekommer, skal klinikken kontaktes på telefon 66134142 så tilstanden kan vurderes.