Telefonnummer: 66 13 41 42

Slidgigt i fingerled

Slidgigt i fingerled

Slidgigt er hyppig I tommelfingerens grundled. Smerter i grundledet ved brug og i hvile er det tidligste symptom. Gigtmedicin, blokade med binyrebarkhormon og bandage er gode behandlinger i lidelsens tidlige forløb.
Efterhånden som slitagen og deformiteten skrider frem kan operation komme på tale for at afhjælpe smerter og bedre funktionen.

Heberden´s knuder ses ved fingrenes yderled, som tegn på slidgigt, når leddene langsomt ødelægges af gigten. Gigtknuderne er sjældent smertende og hindre ikke fingrenes brug, men enkelte gange kan fingerleddene ”gå af led”.

Operation kan afhjælpe dette ved stivgøring. Trods smerte og stivhed er det vigtigt at fingrene stadig bevæges, men ikke belastes unødigt.