Telefonnummer: 66 13 41 42

Dupuytren’s kontraktur

Kuskefingre

Patientinformation

Dupuytren’s kontraktur skyldes fortykkelse/knudedannelse i håndfladens bindevævsplade evt. med strengdannelse ud fra fingrene. Dette gør, at fingrene ikke kan strækkes helt ud, men sagtens kan bøjes. Fingrenes bøjesener ligger et lag dybere, og er ikke påvirket af sygdommen. Der er hyppigst tale om ring- og lillefinger, men de øvrige fingre kan også være involverede. Der er en vis arvelighed i sygdommen.

Operationen:
Operationen foregår i lokalbedøvelse. Bindevævsstrengene, som ofte snor sig omkring nerver og blodårer til fingrene skæres over eller fjernes. Hvis fingrene har været meget bøjet, kan der blive underskud af hud, når fingrene rettes ud. Dette medfører, at der enkelte gange efterlades et åbent sår i håndfladen, som vil hele i løbet af 3-4 uger.

Efter operationen:
Det er vigtigt hånden holdes højt de første dage, og fingrene bevæges ofte. Skiftning af forbindingen skal ske dagen efter operationen, dog fjernes trådende først efter 2-3 uger. Sygemelding kan strække sig fra 2-6 uger.Det kan blive aktuelt med genoptræning. Det er ikke altid muligt at få strakt fingrene helt ud efter operationen, og der er risiko for, at lidelsen kommer igen, på trods af vel overstået operation. I nogle tilfælde vil dette ske hurtigt efter operationen, oftest går der flere år.

Risici:
Betændelse, blodansamlinger samt skade på følenerver eller blodkar kan forekomme, men forholdsvis sjældne. Smerter og stivhed kan forekomme hos enkelte efter en håndoperation.